Second issue of the newsletter of the project .Second year of the project and C4
Second issue of the newsletter of the project
Second year of the project
C4 short term students exchange 


11th March 2020 C4 short term students exchange interview on Dion television11th March 2020 

Interview on Dion television


Aurkezleak hiru greziarko ikasle  beste Elexaldeko hiru eta proiektuan parte hartzen duten Anna Persidaou eta Gemma Gutierrez irakasleak aurkeztuko ditu. Annak proiektua zertan datzan azaldu du. Elkarrizketatzaileak Gemmak Greziari buruzko dituen impresioak  jakin nahi ditu.
Gutierrez andreak azaldu duenez, bera eta bere lankidea Iratxe Cuñado Greziara iritsi ziren lehen aldia iaz izan zen, proiektuaren plataformei buruzko prestakuntza bat egiteko eta zentro greziarrarekin lehen harremana izateko, gero Euskal Herriko ikasle eta familiei transmititu ahal izateko. Eskolan izandako harrera ona ere azaltzen du. Eta iazkoaren ondoren, aurten ikasleekin etorri direla esan dio.
Ikasleek kontaktua izan zuten euren artean bideokonferentzia eta mezu bidez. Oso hunkituta eta itxaropentsu zeuden. Iaz eta aurten, ikasleek bi herrialdeetako ondarea landu dute, janaria, dantza tipikoak (Hasapiko). Batzuek besteengandik ikasten dute eta elkar hobeto ezagutzeko balio die.
Azaldu duenez, ikasleek esan diete familiak oso adeitsuak izan direla, haien zain daudela. Lehen harremana Internet bidez izan zen, baina orain in situ ezagutzen zuten elkar, eta haien lehen inpresioa izan zen oso jatorrak zirela. 
Aurkezleak Grezian gehien harritu gaituena dela jakin nahi zuen.
Gutierrez andreak esan du bi herrialdeek asko dutela komunean. Gainera, greziarren janariak eta izaera irekiak txundituta utzi gintuen.
Ane Etxebarriak esan du pozik dagoela Grezian egoteaz. Oso hunkituta dago eta oso ondo pasatzen ari da. Bera eta gainerako ikasleak iritsi zirenetik familiak oso atseginak izan direla eta ikasle greziarrak zein euskal ikasleak oso ondo moldatzen direla ere azaldu du. Eta esperientzia oso ona dela azpimarratu du.
Aitor Arevalillok oso hunkituta dagoela esan du hasieran, eta proiektuak beste kultura eta janari mota batzuk ikasteko aukera eman diola ere esan du, eta ondo pasatzen ari dela ere azpimarratu du. Etorkizunean ere oso lagun onak izatea espero du.
Anna Persidouk Greziako egonaldian izango dugun programa azaldu du.
Elkarrizketatzaileak sukaldaritza greziarrean gehien gustatzen zaiguna zein den jakin nahi du eta Gutierrez andreak erantzun du musaka, entsalada grekoak, arkumea, arraina. Janaria, oro har.
Annak azaldu du ikasleek nola prestatuko dituzten bi sukaldeetako platerak. 
Aurkezleak Greziaren historiaz eta ikasleek proiektuaren bidez ikasi dutenaz galdetu du. Greziaren historia liburuen bidez ikasten da, baina orain benetakoa da. Historia irakasleak Alexandro Handiaren irudia azaldu zien ikasleei eta haren garrantziaz jabetu ziren. Proiektuak aukera hori eman die ikasleei.
Aurkezleak ikasle greziarrek bisitatzen gaituztenerako prestatu dugun programa zein den jakin nahi du.
Azaldu nahi dizugu bertako jendearen laguntza dugula tailerren bidez. Azalduko dugu ikasleek euskal pilota bat diseinatzen eta harekin jolasten eta eskolara ekartzen ikasiko dutela. Gainera, euskal kirolen lehiaketa bat antolatuko dugu.
Beste jarduera bat pintxoak prestatzea izango da. Gainera, beste egun batean Amboto mendia bisitatuko dute, txokoko bazkaria eta erromeria. Eta, noski, Bilbora Guggenheim museoa bisitatzea.
Annak azaldu dio aurkezleari zer den txoko bat.
Azkenik, eskerrak eman dituzte bi aldeek. Gutierrez andreak eskerrak eman dizkie irakasleei, eskolari eta, batez ere, familiei, ikasleekin duten tratu onagatik.

 
Empieza la presentadora presentando a tres alumnos griegos , tres de Elexalde y dos profesoras Anna Persidaou y Gemma Gutierrez que participan en el proyecto. Anna explica en que consiste el proyecto. La entrevistadora quiere saber las impresiones de Gemma en Grecia.
Mrs Gutierrez explica que la primera vez que llegaron a Grecia ella y su compañera fue el año pasado cuando llevaron a cabo una formación sobre las plataformas del proyecto y para tener un primer contacto con el centro griego , para luego poder transmitirlo a los estudiantes y  familias en el País Vasco. También explica la buena acogida recibida en la escuela . Y después del año pasado este año han venido con los alumnos.
Los alumnos habían tenido contacto entre ellos a través de videoconferencia, e mails. Estaban muy emocionados y expectantes. Durante el año pasado y este año los alumnos han trabajado el patrimonio de ambos países, comida, bailes típicos ( Hasapiko). Unos aprenden de los otros y les sirve para conocerse mejor.
Ha explicado que los alumnos les ha transmitido que las familias han sido muy amables, pendientes de ellos. El primer contacto fue a través de internet pero ahora se conocían in situ y su primera impresión fue que eran muy majosLa presentadora quería saber que es lo que más nos había impresionado de Grecia.
Mrs Gutiérrez comenta que ambos países tienen mucho en común. También añade que nos impresionó la comida y el carácter abierto de los griegos.
Ane Etxebarria expresa lo contenta que esta de estar en Grecia. Esta muy emocionada y esta pasándolo muy bien.También explica que desde que llegaron ella y el resto de alumnos, las familia han sido muy amables y tanto los alumnos griegos como los alumnos vascos se llevan muy bien.Y remarca que es una experiencia muy buena.
Aitor Arevalillo empieza diciendo que está muy emocionado y también comenta que el proyecto le ha dado la oportunidad de aprender otra cultura, otro tipo de comida y también ha insistido en lo bien que lo está pasando.Espera que en el futuro continúen siendo muy buenos amigos.
Anna Persidou explica el programa que vamos a tener en nuestra estancia en Grecia.
La entrevistadora quiere saber cuál es lo que más nos gusta de la cocina griega y Mrs Gutierrez responde que la musaka, las ensaladas griegas, el cordero, pescado. La comida en general.
Anna explica cómo los alumnos van a cocinar diferentes platos de ambas cocinas.
La presentadora pregunta sobre la historia de Grecia y lo que los alumnos han aprendido a través del proyecto. La historia de grecia se aprende a través de los libros, pero ahora es real.El profesor de historia explicó a los alumnos la figura de Alejandro Magno y se dieron cuenta de su importancia. El proyecto ha dado a los alumnos esa oportunidad.
La presentadora quiere saber cuál es el.programa que hemos preparado para cuando los alumnos griegos nos visiten.
Le explicamos que contamos con la colaboración de gente local a través de talleres. Explicamos que los alumnos aprenderán a diseñar una pelota vasca y a jugar con ella y traerla a la escuela. Además vamos a organizar una competición de deportes vascos.
Otra actividad será cocinar pinchos. Además otro día se visitará el monte Amboto , comida en un txoko y romería.Y por supuesto la visita a Bilbao al Guggenheim.
Anna explica a,la presentadora lo que es un txoko.
Por último hay agradecimientos por ambas partes. Mrs Gutierrez agradece a los profesores, a la,escuela y sobre todo a las familias por el trato tan bueno que están teniendo con los alumnos.

10 th March 2020 C4 short term exchange students is being interviewed on Katerini local radio

10 th March 2020

You can also hear the  interview , asummary of it and the whole transcript 

mw1zdWhPMYHAGHHiiuzU9zgXduGEN9&authuser=1

Gemma Gutierrez, Anna Persidou eta Ruben Azcona eta Ane Aguirre ikasleen sarrera baten ondoren, elkarrizketa hasi da. Elkarrizketatzaileak programan parte hartzen zuen Espainiako eskola bakarra izan ote ginen jakin nahi du. Azaldu nahi diogu gure K229 proiektuan 100 ikastetxe inguru aukeratu zirela koordinatzaile gisa, eta Euskadin, berriz, 2 ikastetxe.
Galdetu digu, halaber, zergatik aukeratu genuen zentro greziarra proiektuan laguntzeko, eta horren atzean dagoen historia azaldu diogu.
Bilera batera joan ginen, Erasmus+i buruzko informazioa emateko eta ikastetxeko irakasleei azaltzeko. Latin eta grekoko irakasleak interesa zuen Mariarekin harremanetan jarri gintuen eta diseinatzen hasi ginen.
Proiektuaren zailtasuna aipatu zaio, etorri berriak garelako eta proiektuaren kalitatearen arabera aukeratzen delako. Gure urtean, gutxieneko puntuazioa 7,7 izan zen, eta proiektuak 8 puntu izan zituen.
Europako ondarearen urtearekin batera eta bi kulturen ondarea kontuan hartuta nola aurkezten den ere azaltzen da.
Aurkezleak proiektuaren onurei buruz galdetzen digu eta azaltzen diogu gure kultura deskubritzea, partekatzea, beste herrialde bateko jende berria ezagutzea, bidaiatzea eta dirua direla onuretako batzuk. Dena den, onurak dira eta merezi du.
Proiektuaren bidez bi herrialdeetako kultura ez ezik, irakasleok iaz Katerini bisitatu genuenean ere aipatzen da, elkarrekin lan egin ahal izateko eta hezkuntza-sistema eta metodologia desberdina ezagutzeko.
Elkarrizketatzaileak jakin nahi du nolako jarduerak antolatu diren Kateriniko ikasleak Galdakaora joaten direnerako. Galdakaoko bertako jendeak parte hartzen duen jarduerak direla azaldu zaio, eta euskal kirolen jarduera azaldu da. Bertan, ikasleek pilota bat diseinatzen ikasiko dute eta euskal pilotan jokatuko dute.
Ane Aguirre eta María Crespo , ikasleek trukeari buruzko beren sentsazioak ematen dituzte. Maríak azaldu dio ingelesa hobetu duela, grekerazko hitzak ikasi dituela, janaria asko gustatzen zaiola eta hasieran urduri zegoela, baina bere familia oso atsegina dela. Eskolan antolatutako jolasak ere gustatu zaizkio.
Ane Aguirrerentzat Elexaldeko beste ikasle batek azaldu duenez, proiektua lan gogorra izan zen eta errazagoa zirudien. Baita ingelesa hobetu duela eta greziar lagun berriekin gozatzen duela eta dena desberdina dela ere. Hori guztia egia bihurtutako ametsa da. Familia oso atsegina dela eta eman zaion oprtunidadea atsegin duela ere esan du.
Elkarrizketatzaileak bi herrialdeen arteko lankidetza nolakoa izan den jakin nahi du, eta Gemma Gutierrez andreak azaldu dio erakutsi diela bi herrialdeek gauza asko dituztela komunean eta beste batzuek gehiago batzen dituztela.
Elkarrizketa amaitzeko, elkarrizketatzaileak eskerrak eman ditu elkarrizketagatik eta Kateriniren eskolarekin izandako trukeagatik.
Elexaldekoek eskerrak eman dizkiete,  halaber, eskolari, proiektuan laguntzen duten irakasleei eta, batez ere, familiei

Después de una introducción de los profesores  Gemma Gutierrez, Anna Persidou  y los alumnos  Ruben Azcona, Ane Aguirre y  , empieza la entrevista. El entrevistador está interesado en si fuimos la única escuela de España que participaba en el programa. Le explicamos que en nuestro proyecto K229 fueron elegidos unos 100 centros como coordinadores y en el País Vasco nuestro año 2 centros.
También nos pregunta sobre porque elegimos al centro griego para colaborar en el proyecto y le contamos la historia que hay detrás de ello.
Fuimos a una reunión para informarnos sobre Erasmus+ y después de explicarlo a los  profesores del centro. El profesor de latín y griego nos puso en contacto con María que estaba interesada y empezamos a diseñarlo.
Se le ha comentado la dificultad del proyecto porque somos recién llegados y porque el proyecto es elegido según la calidad del mismo. Nuestro año la puntuación mínima fue de 7,7  y el proyecto tuvo 8.
También se explica como se presenta coincidiendo con el año del patrimonio europeo y teniendo en cuenta el.patrimonio de ambas culturas.
El presentador nos pregunta sobre los beneficios del proyecto y le explicamos que descubrir nuestra cultura , compartirla , conocer gente nueva de otro país, viajar y el dinero son algunos de los beneficios. Aunque todos son beneficios y merece la pena.
Comentamos que no solo a través del proyecto se comparte la cultura  de ambos países también se menciona cuando los profesores visitamos Katerini el año pasado para poder trabajar juntos y conocer un sistema educativo y metodología diferente.
El entrevistador quiere saber que tipo de actividades se han organizado para cuando los alumnos de Katerini viajen a Galdakao. Se le explica que se trata de actividades en las que participan gente local de Galdakao y se explica la actividad de los  deportes vascos donde los alumnos aprenderán a diseñar una pelota y jugarán con ella a pelota vasca.
Dos de nuestras alumnas Ane Aguirre y María Crespo dan sus sensaciones sobre el intercambio. María le explica que ha mejorado su ingles, aprendido palabras en griego ,  le encanta la comida y que al principio estaba nerviosa , pero que su familia es muy amable. También le han gustado los juegos organizados en la escuela.
Para Ane Aguirre otra alumna de Elexalde explica que el proyecto fue un trabajo duro y parecía más fácil. También que había mejorado su inglés y que disfruta con los nuevos amigos  griegos y que es todo diferente. Todo ello es un sueño hecho realidad. También dice que la familia es muy amable y agrade la oportunidad que se le ha dado.
El.entrevistador quiere saber como ha sido la colaboración entre los dos países y Mrs Gutiérrez le explica  que  les ha enseñado a descubrir que ambos países tienen muchas cosas en común y otras diferentes que les une más.
La entrevista finaliza con un agradecimiento por parte del entrevistador por la entrevista y por el intercambio con la escuela de Katerini.
Mrs Gutiérreztambién agradece a la escuela, profesores que colaboran en el proyecto y sobre todo  a las familias.
  All the transcript of the interview
I